40 χρόνια προτεραιότητα οι πελάτες μας. Η πορεία και τα πιστοποιητικά μας, η απόδειξη ότι κάνουμε service αυτοκινήτου, με υπευθυνότητα και σεβασμό

Πτυχίο Ηλεκτροτεχνίτου

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ- Ιδιωτική Τεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης

Πτυχίο Εργοδηγού Ηλεκτρολόγων

Ζ Δημόσια Τεχνική Σχολή Σερρών

ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Δ/ΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιδρυση της Carelectron

Δήλωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος

Μέλος Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Πτυχιούχων Ηλεκτρολογων Καταστηματαρχών Οχημάτων Θεσσαλονίκης

Νέα Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Σεμινάριο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Νέα Τεχνολογία

Σεμινάριο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Αντικατάσταση Απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων

Σεμινάριο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Νέα Διαγνωστικά Μηχανήματα ΚTS 520/650 Bosch

TETOMA BOSCH

Βασικές Αρχές Κλιματισμού Οχημάτων

TETOMA BOSCH

Βεβαίωση Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις τησ Β' κατηγορίας επικινδυνότητας

ΚΕΚ ΠΑΣΤΕΡ

Κλιματισμός Αυτοκινήτου

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Συσκευών Αέριων Καυσίμων

Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης

Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου Συντήρησης και Επισκευής ηλεκτρικών συστημάτων

Δ/ΣΗ Μεταφορών και Συγκοινωνιών Θεσ/νίκης

Εισαγωγή στους Η/Υ

Σύλλογος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ/h3>

Εξουσιοδότηση Συνεργείου για Χορήγηση Κάρτας ελέγχου Καυσαερίων(ΚΕΚ)

Δ/ΣΗ Μεταφορών και Συγκοινωνιών Θεσ/νίκης

Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών για A/C Αυτοκινήτων

Σεμινάριο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Assembled with care 2016, Thessaloniki