Πρόβλημα στα κλειδιά αυτοκινήτου immobilizer?

Εμπιστεύσου τους ειδικούς της Carelectron, γιατί έχουμε εμπειρία στα ηλεκτρολογικά. Και το immobilizer του αυτοκινήτου είναι μία ολόκληρη ηλεκτρονική μονάδα!

 • Τι είναι immobilizer;

  To immobilizer είναι ένα αντικλεπτικό σύστημα.

  Κάθε ένα κλειδί αυτοκινήτου φέρει ένα μοναδιαίο κωδικό, από το εργοστάσιο.

  Τα κλειδιά αυτοκινήτου επικοινωνούν με το σύστημα του immobilizer, που αναγνωρίζει αυτό τον κωδικό και δίνει εντολή στην εκτέλεση της εκκίνησης, των ηλεκτρικών συστημάτων του κινητήρα.

  Τα κλειδιά αυτοκινήτου δεν είναι συνηθισμένα κλειδιά, όπως τα κλειδιά μίας πόρτας ασφαλείας. Ανταλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα με το immobilizer, μέσω της ηλεκτρονικης μονάδας που βρίσκεται ενσωματωμένο στο κλειδί. Για παράδειγμα, τα κλειδιά αυτοκινήτου ανοίγουν πόρτες, παράθυρα, ενεργοποιούν συναγερμό, μέχρι και να εκκινούν τον κινητήρα!

 • Πρόβλημα με τα κλειδιά αυτοκινήτου immobilizer

  Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ποιον θα επιλέξεις για την αποκατάσταση βλάβης στα κλειδιά αυτοκινήτου immobiliser.

  Ο εμπεριστατομένος έλεγχος του προβλήματος από εμάς, θα σας απαλλάξει από σημαντικά κόστη. Σε περίπτωση που έχετε χάσει το πρώτο κλειδί που σας παρείχε ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, χρειάζεται προγραμματισμός της ηλεκτρονικής μονάδας του κλειδιού.

  Διαφορετικά τα κόστη αυξάνονται δραματικά καθώς μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση της ηλεκτρονικής μονάδας του αυτοκινήτου ή αποστολή νέου από το εξωτερικό.

  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα κλειδιά αυτοκινήτου immobilizer τελευταίας γενιάς και προηγμένης τεχνολογίας, καθώς η πολυπλοκότητα του προβλήματος είναι μεγαλύτερη.

κλειδιά αυτοκινήτου immobilizer Θεσσαλονίκη Carelectron
κλειδια αυτόκινήτου και immobilizer Θεσσαλονίκη Carelectron
Assembled with care 2016, Thessaloniki